fb pixel

Ochranná maska FFP2-KN95

24,00 €

Výpredaj

Shenzhen Tialong Century Technology Development Co., Ltd Dostupnosť: Skladom

Popis

Ochranná maska FFP2-KN95

PREDAJ MOŽNÝ IBA PRE ZDRAVOTNÍCKY SEGMENT/ZDRAVOTNÍKOV!

UPOZORNENIE: Tento tovar môžu objednávať len tie osoby, ktoré spĺňajú nižšie uvedené požiadavky v bodoch a) až h).

Predaj respirátorov FFP2, KN95 je určený výhradne pre zdravotníkov, ako upravuje zákon č. 69/2020 Z.z.

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,

b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,

c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,

d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,

e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),

f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,

g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,

h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,

Celé znenie : https://www.epi.sk/zz/2020-69

Ochranná maska FPP2-KN95 s filtračnou účinnostou min. 92%

  • netkaný material
  • Jemný material
  • Vysoká filtrácia, neobmedzuje v dýchaní
  • Nastaviteľná nosová časť a háčiky na uši
  • Navrhnuté špecialne pre ľudí s citlivou pokožkou
  • Trieda horľavosti 1
  • PFE>99%, BFE>99%, Delta<5.0, H20/cm2
  • Sterilizované s Etylénoxidom
  • Biela Farba

Návod na použitie:
Používajte vždy čisté rúška. Jednorazové nepoužívajte viackrát, po použití ich vždy vyhoďte.
Noste rúška počas celého pobytu medzi ľuďmi, neskladajte si ich a nezakladajte nanovo.
Dbajte, aby rúško doliehalo na tvár, kovový pásik ohnite, aby presne dosadol na tvár. Dbajte, aby ste mali zakrytú aj bradu.

Obsah balenia: 10 ks masiek alebo 50 ks masiek

Napíšte recenziu

Ochranná maska FFP2-KN95

Ochranná maska FFP2-KN95

Ochranná maska FFP2-KN95

11 ďalších produktov v tejto kategórii: