fb pixel

Banchem Bannderm Antibakteriálny gél 300ml

10,90 €


Banchem Dostupnosť: Vypredané

Popis

Banchem Bannderm Antibakteriálny gél

Gélovy alkoholový prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk.
Rýchla dezinfekcia ruk bez pouzitia mydla a vody.
Vhodny na cesty.
Použitie: do suchej pokozky sa vtiera 3 ml gélu pocas 30 sekund. Doba pôsobenia 1 min.

Zloženie: účinné a pomocné látky

Množstvo účinnej látky v 100g prípravku: propán-2-ol 45g, propán 1-ol 30g, 2-fenylfenol 0,45g, kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy 0,25g

Fyzikálne a chemické vlastnosti: bezfarebný gél s charakteristickým alkaholovým zápachom

Spekrum účinku: Baktericídny, fungicídny, vírusinaktivačný

Oblasť použitia: zdravotníctvo, komunálna hygiena

UPOZORNENIE: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Škodlivé pre vodné organizmy, s dlhodobnými účinkami.

Uchovávajte mimo dosah detí, tepla/pár/aerosolov/iskier.

Po zasiahnutí oči: niekoľko minút vyplachujte s voudou. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Napíšte recenziu

Banchem Bannderm Antibakteriálny gél 300ml

Banchem Bannderm Antibakteriálny gél 300ml

Banchem Bannderm Antibakteriálny gél

Gélovy alkoholový prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk.

12 ďalších produktov v tejto kategórii: