fb pixel

Výmena alebo vrátenie tovaru

Výmenu alebo vráteie tovaru je možné uskotočniť do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia objednávky. Po obdržaní zásielky obdržíte faktúru buď priloženú v zásielke alebo emailom aj spolu s reklamačným hárkom, ktorý sa nachádza na zadnej strane faktúry. Pre úspešnú výmenu/vrátenie tovaru je tento hárok nutné úplne vyplniť a zaslať ho spolu s tovarom na adresu uvedenú na reklamačnom hárku.

K reklamačnému konaniu je nutné predložiť faktúru alebo doklad z reg. pokladne o zakúpenom tovare, tovar s kompletným balením, popis porúch a závad. Predajca je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez vyplnenia na reklamačnom liste bude vrátený spät na náklady zákazníka. Reklamácie sú vybavované telefonicky, emailom, v pracovnom čase uvedenom v kontaktných údajoch.